Wij hebben door onze scriptkennis en de daarvoor genoten opleidingen, extra expertise in huis en zetten deze in voor onze doelstelling namelijk, het voor u  in de eerste plaats, zo veel mogelijk veilig stellen van uw en onze informatiestroom op deze Website. Omdat de samenstellers van deze website specialistische programmeurs "Microsoft gecertificeerd" zijn. Hoeven zij zich niet te verlaten op kant en klare applicatiecodes.Van bijvoorbeeld WordPress of onlinewebmakers en  andere website aanbieders. Daardoor is van deze website bekend waar de informatiestromen naar toegaan, waar zij vandaan komen en wat er mee gebeurt. Niets van onze website wordt bepaald door derden 'verborgen' codes en/of applicatie (apps) of aanverwante massacodes dit is exclusief uitgesloten. Alles is in eigen ontwikkeling samengesteld. Dit zorgt hiermee voor de extra waarborg over de oorsprong en veiligheid van gegevenstromen en dataverkeer.


PRIVACYVERKLARING